Gan đóng vai trò rất quan trọng trong vòng chạy của các cơ quan nội tiết. Gan có nhiệm vụ lọc máu, bài tiết độc tố, giúp thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, ...